MANGAN SAHALARIMIZ

Normal olarak cevherin ticari önemi olması için % 45-50 Mn ihtiva etmesi gerekir. SiO2 kapsamı % 10’un üzerinde olmaması gerekir, % 50’lik cevherin fosfor kapsamı % 0.3, % 30’luk cevherin (P) kapsamı ise % 0.1 olabilir. Al2O3 ise % 3’e kadar olabilir. Kükürt zararlı bir elementtir.

Ticari olarak en çok üretilen manganez cevher mineralleri ;

Piroluzit : MnO2 , Psilomelan :MnO2  Manganit :Mn2O3.H2O

Ayyıldız Madencilik, Mangan sahalarımızdan bazıları

Translate »