JEOLOJİK ETÜT

-Genel jeoloji

-Yerel jeoloji

Jeolojik ve topoğrafik haritalar ile görünür ,muhtemel ve mümkün rezerv alanlarını gösteren haritalar hazırlanır. Ruhsat alanı içerisinde kalan formasyonların, birbirleriyle olan tektonik ilişkileri, konumları, yapısal özellikleri gözönüne alınarak detay jeoloji haritası hazırlanır.

Kuvars kumtaşı birimlerinden görüntü

Kiltaşları içerisinde bulunan blok boyutundaki kireçtaşı seviyeleri

Kalın tabakalı kireçtaşı seviyesinden görünüm

Volkanik sokulumlardan görünüm

Translate »