BAKIR SAHALARIMIZ

Günümüzde bilinen bakır cevherlerinin yaklaşık % 85′ i sülfürlü, % 15′ i oksidli  minerallerdir. 200 civarında mineralin bakır ihtiva ettiği, bunlardan 30-40 kadarının doğada daha yaygın bulunduğu bilinmektedir. En önemli ve yaygın olan  bakır mineralleri kısaca şöyle sıralanabilir;
Kalkopirit: CuFeS2  (%34,6 Cu)
Kalkosin :  Cu2S  (% 79,9 Cu)
Kovellin :  CuS    (% 66,5 Cu)
Bornit     :  Cu5FeS4    (takriben % 63 Cu, değişkenlik gösterir)
Tetraedrit :      3 (Cu2, Ag2, Fe, Zn)S.Sb2S3
Enarjit    :        3 Cu2S. As2S5
Burnonit :        3  (Cu2, Pb) S. Sb2S3
Küprit     :   Cu2O   (% 88,8 Cu)
Tenörit    :   CuO    (% 79,9 Cu)
Malakit   :   CuCO3 .Cu(OH)2          (% 57,5 Cu)
Azurit      :   2 CuCO3. Cu(OH)2      (% 55,3 Cu)     

Sülfürlü bakır cevherlerinde maden yatağı açık işletmeye uygunsa ve altın, molibden gibi ilave değerli mineraller içeriyorsa cevher tenörünün % 0,3 Cu olması bile büyük ölçekli işletmelerde ekonomik olabilmektedir. (Günlük cevher istihracı  100.000 t ve üzerinde! ) 

 Pratikde genel ekonomik tenör limiti  –CUT OFF GRADE-  olarak kabul edilebilecek  tenör değerleri:
Açık İşletme (yerüstü) :  min. % 0,5 Cu
Yeraltı İşletmesi  : min. % 1,0  Cu (derinleştikce ve zorluk derecesi arttıkca bu değer yükselir,  maden yatağı yapısına göre münferid fizibilite çalışması yapılır.)

Ayyıldız Madencilik,  Bakır Sahalarımızdaki çalışmalarımızdan görüntüler.

Translate »